Cách đào tạo đội ngũ sales

Nếu bạn khó khăn trong việc xây dựng đội nhóm và hoàn thiện quy trình làm việc cho nhân viên sale thì đừng bỏ qua bài viết này

PHÁT TRIỂN BẢN THÂN TRƯỚC KHI PHÁT TRIỂN KINH DOANH là một việc rất quan trọng trong quy trình phát triển đôi nhóm . Các team leader cần học tập phát triển liên tục về kiến thức , kỹ năng cũng như tư duy để cài đặt những niềm tin tích cực về nghề SALE – vốn dĩ là nghề mang nhiều định kiến cũ

Hàng tuần định kỳ tổ chức các buổi đào tạo về kiến thức sản phẩm , kiến thức về nghề .

Phân nhỏ đội nhóm theo quy tắc : Mỗi đội cử 1 người quản lý 2 bạn sale khác để kèm cặp , hỗ trợ